Hole ruler

Hole ruler
7.6 cm
mm (enter number)

Please enter a value between 76 and 8000

Lu Ban ruler 52.2cm: Clearance space (door, window...)

Lu Ban ruler 42.9cm (yang trach): Construction blocks (stoves, pedestals, steps...)

Lu Ban Ruler 38.8cm (negative part): Furniture (altar, cabinet...)

Lu Ban Ruler
Lu Ban: Great teacher of architecture and craftsmanship

Lỗ Ban Theo quan niệm dân gian và truyền thống xây dựng, khi xây nhà hoặc sửa nhà, ngoài phong thủy chúng ta thường chọn các kích thước kèm theo niềm tin rằng điều đó mang lại may mắn cho gia chủ. Lỗ Ban là thước đo cho sự lựa chọn đó. Thước Lỗ Ban qua nhiều đời đã có nhiều thay đổi và phiên bản, trên đây là 3 loại thước thông dụng mà Wonder chọn lọc sử dụng, mỗi thước dùng cho một mục đích khác nhau (đã ghi chú trên từng thước)

The application of the Lu Ban Ruler represents Oriental architectural culture, showing that the house is an important investment item. However, the application should not be too rigid and apply every corner, but should only focus on the main dimensions such as: Clearance of gates, doors, windows; stove size; size of altar and altar cabinet.

Partner

© 2022 Sneaker Shoes en, All rights reserved. Web design by HD Agency